STOWARZYSZENIE

Prezes: Wiesława Buś: kom. 507 723 211
Zastępca Prezesa: Ligia Byczkowska
Członek Zarządu: Elżbieta Szostak
Skarbnik: Teresa Samokar
Sekretarz: Joanna Wojciechowska