Przedstawienie „Rybka i Krab”

Miejski Dom Kultury w Ornecie pękał w szwach, gdy rozpoczynał się kolejny Przegląd Małych Form Artystycznych, którego gospodarzem było nasze Stowarzyszenie. Nasze zaproszenia przyjęły przedszkolaki z przedszkola nr 1 w Ornecie – grupa Motylki oraz towarzyszące im wychowawczynie i grupa młodszych dzieci oraz rodzice. Dzieci zaprezentowały na scenie przestawienie dotyczące jesieni. Kolejnym występem wzruszyła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4, a właściwie grupa Caritas pod kierunkiem pani Jasi Krzyżanowskiej, po nich nastąpiła zmiana klimatu i przedstawienie pod tytułem „ Cyrk” pokazali wychowankowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Szymanowa. Duet wokalno- gitarowy oraz grupa wokalno teatralna z Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie a także grupa „Odlot” w skeczu „Romeo i Julia” dostarczyły kolejnych, niezapomnianych wrażeń. Kolejni artyści z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Henrykowie swoimi występami podtrzymywali wysoki poziom artystyczny. Jako gospodarze wystąpiliśmy jako ostatni prezentując przedstawienie pod tytułem „Rybka i Krab”, będące podsumowaniem projektu współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich o nazwie „Na szlaku latarni morskich”. Po występach gościliśmy artystów i towarzyszące im osoby na poczęstunku zorganizowanym przez nas.