1% P O D A T K U

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie powstało z inicjatywy rodzin osób niepełnosprawnych z terenu miasta Orneta w 2001 roku, od 2004 roku posiada statut organizacji pożytku publicznego. Od tego czasu prowadzi czynną działalność korzystając ze środków własnych oraz uzyskanych od sponsorów i dotacji min. z Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Urzędu Miejskiego w Ornecie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie i innych. Celem Stowarzyszenia jest wszelka działalność na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka. Przy pomocy wolontariuszy oraz pracowników, którzy prowadzą ich do aktywnego życia społecznego wspierane są też ich rodziny. Wszelkie działania takie jak wspólne wyjazdy, wycieczki, realizowane projekty, codzienne spotkania, rehabilitacja oraz wsparcie zbliżają uczestników do siebie, nadając sens ich działaniom. Po to, by wszystko to mogło dalej trwać potrzebne są środki pieniężne. Każdy z nas może przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie, wystarczy przy rozliczeniu podać jego numer KRS :0000041111. To, co nie kosztuje nic podatnika jest wielkim wsparciem dla wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia i umożliwia dalsze działania.