Kalendarz 2013

Podsumowaniem działania z projektu „Lato z Kopernikiem” było wydanie pamiątkowego kalendarza, którego bohaterami są uczestnicy projektu, a zarazem członkowie Stowarzyszenia. Kalendarz promuje osoby uczestniczące w projekcie oraz jest promocją samego projektu . Zainteresowanie otrzymaniem kalendarza było ogromne i mimo jego sporego nakładu szybko się wyczerpał, w związku z tym wszystkim zainteresowanym zamieszczamy jego wersję elektroniczną.

SnRPON kalendarz 2013